Moduły MODI

MODI moduły

Każdy zestaw MODI zawiera moduły wejścia, wyjścia i rozruchowe.
Jak to działa?

Moduły wejściowe

Moduły wejściowe służą do pomiaru różnego rodzaju danych wejściowych i przedstawienia ich w formie wartości liczbowych

Moduł głośnika MODI

Moduły wyjściowe

Moduły wyjściowe wykonują operacje na podstawie wartości dostarczonych przez moduły wejściowe oraz zadanych komend

Moduły rozruchowe

Moduły rozruchowe obsługują moduły wejściowe oraz wyjściowe zapewniając im zasilanie oraz umożliwiając ich programowanie

Moduły wejściowe

MODI moduł dalmierza

Moduł dalmierza

Mierzy odległość od obiektów (0% do 100%) za pomocą technologii IR (podczerwieni)

MODI moduł żyroskopu

Moduł żyroskopu

Mierzy kąt pochylenia, poziom drgań, przyspieszenie i prędkość kątową

MODI Modul mikrofonu

Moduł mikrofonu

Mierzy głośność i częstotliwość dźwięków

MODI moduł przyciku

Moduł przycisku

Wykrywa kliknięcie, podwójne kliknięcie, siłę nacisku i zmiany stanu

MODI moduł monitorowania środowiska

Moduł monitorowania środowiska

Mierzy temperaturę, wilgotność, natężenie oświetlenia i wartość RGB

MODI moduł pokrętła - potencjometr

Moduł pokrętła (potencjometr)

Mierzy położenie pokrętła oraz prędkość obrotową

MODI - moduł ultradźwiękowy

Moduł ultradźwiękowy

Mierzy odległość (50cm do 450cm)

Moduły wyjściowe

Moduł led MODI

Moduł LED

Emituje światło o barwie zdefiniowanej za pomocą wartości RGB

Moduł głośnika MODI

Moduł głośnika

Emituje dźwięki o zadanej częstotliwości i głośności

MODI moduł wyświetlacza

Moduł wyświetlacza

Wyświetla obrazy i teksty na ekranie

Moduł silnika MODI

Moduł sterownika silnika

Każdy sterownik może kontrolować aż dwa silniki

MODI moduł sterownika silnika

Moduł silnika

Wyprowadza ruchy obrotowe w zależności od ustalonych kątów, prędkości i sił

Moduły rozruchowe

Moduł komunikacji MODI

Moduł komunikacji

Obsługuje komunikację USB, Bluetooth i WiFi

MODI moduł akumulatora

Moduł akumulatora

Dostarcza zasilanie

MODI moduł baterii AAA

Moduł baterii AAA

Dostarcza moc / zasilanie

MODI - modułowy zestaw robotyki
Przewiń na górę